ZEEWOLDE - Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft vandaag uitspraak gedaan over een geschil tussen windmolenexploitant Raedthuys WP Zeewolde BV. en Liander over het zogenoemde opknipverbod voor windmolenparken <1/>

Raedthuys heeft naar het oordeel van het CBb recht op een eigen aansluiting op het elektriciteitsnet van Liander voor haar vier windturbines in Windpark Zeewolde (een windpark met 91 molens). Liander heeft namelijk een wettelijke aansluitplicht. Die plicht kent weliswaar een uitzondering (het opknipverbod), maar dan moeten de windmolens van het windpark door dezelfde onderneming worden geëxploiteerd. Daarvan is hier geen sprake.

Liander vroeg aandacht voor de veranderende maatschappelijke omstandigheden wat betreft de realisatie van grote windparken. Het CBb wijst er in dat verband op dat het in de eerste plaats de taak van de wetgever is om die ontwikkelingen te vertalen in wetgeving.

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.