ZEEWOLDE - Op dinsdag 26 april 2022 reikte burgemeester Gerrit Jan Gorter 3 Koninklijke onderscheidingen uit. De gemeente Zeewolde feliciteert de gedecoreerden van harte met hun benoeming, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


Gedecoreerden

Mevrouw Hannie Dekker

Al 52 jaar is mevrouw Dekker vrijwilliger bij verschillende stichtingen en verenigingen.

 • 1970 – 1990: Medeoprichter en (hoofd)leidster van Peuterspeelzaal Het Bruggetje in Glanerbrug. Mevrouw Dekker verzorgde het programma, coördineerde de inzet van de leidsters en verzorgde de communicatie richting de ouders.
 • 1984 – 2004: Contactpersoon van Unicef, afdelingen Enschede en Zeewolde. Voor Unicef organiseerde zij de collectes, wierf vrijwilligers en zette zij de kaartverkoop in supermarkten en braderieën op.
 • 1993 – heden: Vrijwilliger en voorzitter van de afdeling Vrouwen van Nu, afdeling Zeewolde. Mevrouw Dekker is bij Vrouwen van Nu contactdame. Daarnaast organiseert en begeleidt zij internet- en computercursussen en de jaarlijkse stadswandeling voor leden in Amsterdam. In 2021 was mevrouw Dekker één van de kartrekkers van het ‘Social Sofa-project Zeewolde’. Hierbij werden mozaïekbanken geplaatst waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. In 2014 werd zij door de landelijke vereniging uitgeroepen tot ‘Vrouw van het jaar 2014’.
 • 2002 – 2010: Voorzitter/bestuurslid van de Stichting Welzijn Ouderen Zeewolde (SWOZ). Bij de SWOZ was mevrouw Dekker computerinstructeur. Daarnaast organiseerde zij met andere vrijwilligers de activiteiten in het zorgcentrum De Sfinx en de jaarlijkse Dag van de Ouderen. In 2003 werd zij uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar.
 • 2015 – heden: Voorzitter van de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Zeewolde. Mevrouw Dekker organiseert voor de leden van De Zonnebloem activiteiten zoals bingo, theaterbezoek en bezoek aan leden.

De heer Wim van Heeringen

Sinds 1980 is de heer Van Heeringen vrijwilliger bij een aantal verenigingen:

 • 1980 – heden: De heer Van Heeringen zet en heeft zich in verschillende vrijwillige functies ingezet voor de Korfbalvereniging Atlantis te Mijdrecht: voorzitter jeugdcommissie, secretaris, vertegenwoordiger sponsorzaken, vicevoorzitter, scheidsrechter en leider recreantengroep.
 • 2007 – heden: Bij het Interkerkelijk Mannenkoor Zeewolde is de heer Van Heeringen de organisator van onder andere de jaarlijkse ‘Kerst Zing In’ in Zeewolde met diverse gastkoren.
 • 2011 – heden: Voor het maandelijkse Kerkblad ‘Vaarwater’ is de heer Van Heeringen administrateur. Sinds 2014 doet hij voor de Protestantse Gemeente Zeewolde bezoekwerk.

De heer Jan van ’t Loo

Naast zijn werk als senior communicatieadviseur en fondsenwerver bij de Stichting World Vision is/was de heer Van ’t Loo betrokken bij verschillende activiteiten.

 • 2000 – 2005: Bij de PCB basisschool De Richtingwijzer was de heer Van ’t Loo was lid van de medezeggenschapsraad en afgevaardigde in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de drie protestantse basisscholen in Zeewolde.
 • 2004 – 2015: Bij Zandokhan Diving was de heer Van ’t Loo assistent bij de duikopleiding en vrijwilliger in het duikteam. Tevens organiseerde hij activiteiten en ondersteunde hij lokale evenementen zoals de intocht van Sinterklaas en de nieuwjaarsduik.
 • 2009 – heden: Bij de Protestantse Gemeente Zeewolde was de heer Van ’t Loo lid van de commissie Vorming en Toerusting. Hij organiseerde activiteiten en verzorgde de PR evenals alle materialen en presentaties. In 2013 zat de heer Van ’t Loo in de werkgroep die de verduurzaming van Open Haven onderzocht en speelde hij een belangrijke rol in de aanschaf van o.a. zonnepanelen. Mede door zijn inzet ontving kerkcentrum Open Haven in 2019 het predicaat ‘groene kerk’. Sinds 2018 is de heer Van ’t Loo tevens secretaris van de beheercommissie Open Haven en in de periode 2016-2017 nam hij deel aan de diaconale werkvakantie naar Kenia in samenwerking met de Stichting ‘Open uw hart’.
 • 2014 – 2015: Bij de voedselbank De Kostmand in Zeewolde verzorgt de heer Van ’t Loo als vrijwilliger de PR, de communicatie en de fondsenwerving.
 • 2019 – heden: Naast de mantelzorg voor zijn ouders is de heer Van ’t Loo is initiatiefnemer en fondsenwerver voor het team 7UP bij het evenement Alpe d’Huzes. Ook is hij ambassadeur van het innovatief concept Brineys. Een initiatief dat zowel zout als drinkwater uit zeewater gaat winnen in ontwikkelingslanden De opbrengsten van de verkoop van het zout worden gebruikt om de drinkwaterproblematiek te onderhouden. Voor Brineys ondersteunde hij de positionering, stelde hij het businessplan op, ontwierp de website en ontwikkelde het logo.