ZEEWOLDE - Vanaf 29 april worden de coronamaatregelen rondom kinderen en jongeren iets versoepeld. Het kabinet heeft aangegeven dat vanaf die datum weer buiten mag worden gesport door kinderen tot en met 12 jaar. Dit geldt ook voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar, onder begeleiding.


Goede begeleiding is essentieel
Daarom heeft de gemeente met een aantal sportclubs en -organisaties afspraken gemaakt. Dit zijn
  • HC Zeewolde
  • VV Zeewolde
  • Zeewolde-Atletiek
  • Honk- en Softbalvereniging The Harriers
  • KV Wolderwijd
  • Volleybalvereniging Zeewolde
  • Golfclub Zeewolde
  • Grenzeloos Bewegen

Sport- of beweegactiviteit organiseren? Stuur ons uw plan van aanpak

Wilt u in Zeewolde een sport- of beweegactiviteit organiseren voor kinderen en/of jongeren? Dan moet u een plan van aanpak maken waarbij u rekening houdt met de huidige coronamaatregelen en de richtlijnen van sportbonden.

Dit plan stuurt u naar Bob Verstralen, beleidsmedewerker Sport van de gemeente Zeewolde via b.verstralen@zeewolde.nl.
De gemeente controleert of het plan past binnen de huidige RIVM-richtlijnen van de regering en de sportbonden. Na akkoord kunt u uw activiteiten uitvoeren.

Waar en met wie kan ik sporten?

Niet alle verenigingen en sportaanbieders beginnen volgende week met training. Neem van tevoren contact op met de club en vraag hier naar.

Voor niet-leden is het nog niet mogelijk om spontaan aan te sluiten bij verenigingen. In de eerste weken krijgen de sportaanbieders de ruimte om het sportaanbod weer op te bouwen. Op 11 mei volgt dan een evaluatie.

Als alles goed gaat kunnen mondjesmaat niet-leden deelnemen aan activiteiten. Samen met Michelle Volk, coördinator buurtsportcoaches, wordt hiervoor een plan gemaakt.

De ruimere maatregelen gelden alleen voor buitensporten

De gemeente gaat verkennen of het mogelijk is voor de binnensport om gebruik te maken van de velden/voorzieningen die niet gebruikt worden in de buitenruimte.

Wethouder Ewout Suithoff: “Fijn dat kinderen en jongeren weer buiten kunnen gaan sporten"

De wethouder is blij met de versoepeling en de afspraken die zijn gemaakt met een aantal verenigingen. "Veel sportverenigingen moeten hiervoor hun trainingen aanpassen. Ik wens alle sportaanbieders dan ook veel succes met de voorbereidingen en natuurlijk ook heel veel plezier bij de ‘nieuwe’ trainingen”.