ZEEWOLDE - Het college van burgemeester en wethouders heeft vrijdag 5 augustus een brief aan de provincie Flevoland gestuurd over het stikstofbeleid van het kabinet.

  • De brief is opgesteld na een gesprek tussen het college en vertegenwoordigers van de agrarische gemeenschap in Zeewolde.
  • In de brief vraagt het college aan de provincie om het landelijk stikstofbeleid niet zonder meer uit te voeren maar meer maatwerk toe te passen. Zij vragen om in gesprek te blijven met agrarische ondernemers in Flevoland.
  • Het college vraagt de provincie ook om bij de Rijksoverheid op te komen voor de belangen van agrariërs in de provincie.

Geef boeren perspectief

Gemeente Zeewolde schrijft in de brief dat het beleid van het kabinet een ernstige bedreiging vormt. In Flevoland zijn veel agrarische ondernemers die voedsel kweken. Het college vindt de normen voor stikstof niet passen bij Zeewolde en Flevoland. De zorgen van het college gaan over de toekomstmogelijkheden voor de agrarische ondernemers. Er zijn ook zorgen over de gevolgen voor de leefbaarheid op het platteland en over de economische, sociale en culturele gevolgen voor Zeewolde.