ZEEWOLDE - Op donderdag 18 november 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders in Zeewolde een positief besluit genomen over de bestemmingsplanprocedure Trekkersveld 4. Dit betekent dat de ontwerpplannen zijn goedgekeurd door het college en ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad. Eerder vandaag maakte het Amerikaanse bedrijf Meta bekend de initiatiefnemer te zijn van het mogelijk te vestigen datacenter op Trekkersveld 4.


Het gaat om uitbreiding van het industrieterrein Trekkersveld met 201 hectare. Van deze 201 hectare zijn 35 hectare bestemd voor het businesspark en 166 hectare voor het datapark.

Naam initiatiefnemer is bekend

Wethouder Egge Jan de Jonge, projectwethouder datacenter: “We zijn blij vandaag te kunnen melden dat Meta, het moederbedrijf van Facebook, Whatsapp, Instagram en Messenger kiest voor Zeewolde en Flevoland en de intentie heeft zich met een hyperscale datacenter te vestigen op Trekkersveld 4.” Het college is positief over de vestiging van het hyperscale datacenter van Meta.

Meta ontwikkelt een van de meest duurzame datacenters ter wereld. Ze zorgen voor een gevarieerd aanbod op de regionale arbeidsmarkt. Daarnaast staan ze bekend om hun lokale betrokkenheid met hun communityprogramma’s. Ook ziet het college mogelijkheden voor het gebruik van restwarmte.

De Jonge vertelt verder: “In het najaar van 2019 kwam het verzoek van Meta bij ons binnen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor vestiging van een datacenter in Zeewolde. Dit hebben we voorgelegd aan het college en de raad. De raad gaf wel aan dat er aan een aantal voorwaarden voldaan moest worden. Naast alle andere noodzakelijke onderzoeken zijn we met deze voorwaarden aan de slag gegaan. Tijdens de raadsinformatieavond van 25 november praten we de raad bij over het resultaat daarvan.”

Begin maart 2021 dienden 166 inwoners een zienswijze in op de plannen

In de zienswijzen werden vooral vragen gesteld over het water- en energiegebruik en over de landschappelijke inpassing van het datacenter. Uit de zienswijzen zijn enkele aanpassingen op het ontwerpbestemmingsplan voortgekomen. Het gaat dan om wijzigingen aangegeven door samenwerkingspartners, maar ook nieuwe inzichten vanuit de gemeente zelf en een enkele aanpassing door inwoners die een zienswijze indienden. Een voorbeeld daarvan is dat er in het beeldkwaliteitsplan aanvullende eisen worden opgenomen over de startomvang en de uiteindelijke hoogte van de nieuw te planten bomen. Ook is er een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om realisatie van grondgebonden zonnepanelen mogelijk te maken.

De stukken zijn nu openbaar

De stukken zijn in te zien op www.zeewolde.nl/datapark. Het gaat naast het bestemmingsplan ook om een beeldkwaliteitsplan, de milieu effect rapportage (MER), een parapluherziening aanpassing geluidszone, een lijst met aanpassingen en de nota van zienswijzen. In deze laatste staan 165 ingediende zienswijzen (1 zienswijze is ingetrokken) en de reactie op de in de zienswijzen gemaakte opmerkingen en gestelde vragen.

De gemeenteraad neemt op 16 december een besluit

Op donderdag 25 november is er een raadsinformatieavond over de plannen voor het nieuwe business- en datapark. Op woensdag 1 december is er een vergadering van de commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving waar de stukken van Trekkersveld 4 op de agenda staan. De gemeenteraad neemt op donderdag 16 december een besluit over de plannen en daarmee over de mogelijke komst van het datacenter naar Zeewolde. Op 1 en 16 december is er een mogelijkheid om in te spreken. Alle bijeenkomsten zijn openbaar en live te volgen via de Lokale Omroep Zeewolde.