ZEEWOLDE - Donderdag 16 december heeft de gemeenteraad van Zeewolde met 11 stemmen voor en 8 stemmen ‘ja’ gezegd tegen het bestemmingsplan Trekkersveld 4. Daarmee wordt de uitbreiding van het industrieterrein met een business- en datapark mogelijk, net als de mogelijke komst van het hyperscale datacenter van Meta naar Zeewolde.


College nam al een positief besluit

In november nam het college van burgemeester en wethouders in Zeewolde al een positief besluit over de bestemmingsplanprocedure Trekkersveld IV. De ontwerpplannen werden daarop ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad die dus nu vanavond met 11 stemmen voor en 8 stemmen tegen ook ‘ja’ heeft gezegd. De weg is daarmee vrij voor de mogelijke komst van een datacenter van Meta naar Zeewolde.

Projectwethouder Egge Jan De Jonge, verantwoordelijk voor het project datacenter, is tevreden met de uitkomst. “Het is goed dat het besluit nu gevallen is en dat daarmee de mogelijke komst van een datacenter van Meta naar Zeewolde een stap dichterbij is gekomen.“

Hoe nu verder?

De verwachting is dat begin 2022 de vergunningen ter inzage worden gelegd. Hierop kunnen opnieuw zienswijzen worden ingediend. Het is daarna aan Meta om te besluiten of zij zich daadwerkelijk in Zeewolde zullen vestigen.