ZEEWOLDE - Maandag 26 april 2021 heeft burgemeester Gerrit Jan Gorter een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan 3 inwoners van Zeewolde. Vanwege het coronavirus was het niet mogelijk een gezamenlijke uitreiking te organiseren. De 3 inwoners van Zeewolde ontvingen ieder in klein gezelschap de onderscheiding.

  • De heer G. Zonneveld, 81 jaar, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Zonneveld kreeg de onderscheiding o.a. voor het vrijwilligerswerk bij Welzijn Zeewolde op allerlei gebieden, daarnaast is hij mantelzorger voor zijn echtgenote en heeft hij een aantal jaren als vrijwilliger bij het Telefooncirkerl Steunpunt Zeewolde gewerkt.
  • Mevrouw M.H. Tijssen-van der Horst, 72 jaar, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Tijssen is gepensioneerd in 2013. Naast haar werk was ze actief als vrijwilliger in diverse (bestuurs)functies. Ook na haar pensionering is zij nu nog steeds actief als vrijwilliger bij het koor van parochie Sterre der Zee en bij de KBO in Zeewolde.
  • De heer R. Bruinsma (78 jaar) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn inspanningen en werkzaamheden die bijzondere waarde hebben voor de samenleving. Het zwaartepunt ligt daarbij op zijn activiteiten en betrokkenheid bij de kerk. De heer Bruinsma is gepromoveerd in de theologie. Hij heeft zowel nationaal als internationaal functies vervuld op zijn vakgebied. Na zijn emiraat is hij actief gebleven als emiritus predikant. Hij schreef meer dan 30 theologische boeken.