ZEEWOLDE - Vrijdagochtend ontvingen 8 inwoners van Zeewolde een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Gerrit Jan Gorter reikte de lintjes uit, allen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


De heer Assen is voor velen een bekende in Zeewolde. Is het niet als meester van de basisschool, dan wel als vrijwilliger en trainer van de hockeyclub waar hij bijna dagelijks te vinden is. Al meer dan dertig jaar geeft hij als vrijwilliger hockeytraining en fungeert hij als scheidsrechter. Inmiddels heeft hij al zeker drie generaties Zeewoldenaren lesgegeven. De heer Assen is daarnaast lid van de technische commissie en organiseert sportdagen en jeugdweekenden. Door zijn toedoen is de club een erkend leerwerkbedrijf. De heer Assen staat bekend als initator en vervult een voortrekkersrol. Zo heeft hij bijvoorbeeld het kabouterhockey opgezet en is hij coördinator van de hockeyschool. Deze hockeyschool is hij gestart om de technische staf te ontlasten. Ook is hij een zeer gewaardeerde vrijwilliger op de MMM-zorgboerderij waar hij een cliënt coacht. Velen kennen hem ook als Sinterklaas, een rol die hij een bepaalde periode van het jaar met veel enthousiasme vervult. In deze tijd ondersteunt hij ook de organisatie van de intocht.

Mevrouw Dijkens is al ruim 45 jaar vrijwilliger voor de kerk en samenleving. Naast haar eigen dochters nam zij gedurende tientallen jaren pleegkinderen op in haar huis en gezin. Ook was zij pleegouder in crisisopvang voor kinderen die vanuit het ministerie van Justitie werden doorgestuurd. In de jaren zeventig was mevrouw Dijkens vrijwilliger bij het Blijf van mijn Lijf Huis en actief in de Vredesbeweging. In de jaren tachtig was zij betrokken bij de oprichting van Stichting Thuis Sterven in Utrecht. Bij elkaar opgeteld is zij tientallen jaren vrijwilliger en ouderling geweest in diverse kerken, waaronder in Zeewolde. Bij woonzorgcentrum Coloriet in Zeewolde hielp zij enkele jaren met het bereiden en bedienen van de warme maaltijd voor ouderen met dementie. Momenteel zet zij zich met veel liefde in als mantelzorger voor haar eigen zus.

Het echtpaar Koelewijn heeft in de loop van de jaren ongelofelijk veel voor anderen betekend. Zij zetten zich al ruim veertig jaar in voor kansarmen en vluchtelingen binnen onze samenleving. Al voordat zij in Zeewolde kwamen wonen, waren zij zowel kerkelijk als maatschappelijk actief. Zo hebben meerdere vluchtelingen hun visum aan het echtpaar te danken. Ook stelden zij meerdere malen hun huis langdurig open voor asielzoekers en boden zij begeleiding en ondersteuning. Begin jaren tachtig namen zij een slachtoffer van de burgeroorlog in Oeganda op in hun gezin. Hij verbleef ruim een jaar bij het echtpaar en hun twee kinderen in huis waar zij hem 24 uur per dag zorg konden bieden. Zij zetten diverse acties op om de medische kosten voor herstel in Nederland en Canada te dekken.

De heer en mevrouw Koelewijn hielden contact en betaalden alle medische kosten toen hij jaren later ernstig ziek werd. Helaas overleed hij in 2021. Nog altijd ondersteunen zij zijn achtergebleven gezin. Voor de Stichting Gave te Zeewolde begeleidde het echtpaar asielzoekers en inspireerden zij anderen om hun huis voor vluchtelingen open te stellen. Daarnaast waren zij vrijwilliger bij de Evangelische Gemeente Zeewolde en bij de Nederlands Gereformeerde Kerk Het Kruispunt te Zeewolde. Voor Stichting Dorcas bezocht de heer Koelewijn Hongarije en Roemenië om de contactpersoon te ondersteunen met hulpgoederen. Mevrouw Koelewijn was mantelzorger voor een oudere dame in Zeewolde, waarvan de dochter op afstand woonde. Het echtpaar Koelewijn biedt al jaren velen een luisterend oor.

Al meer dan 40 jaar is de heer Stolk als vrijwilliger actief op diverse terreinen. Het is iemand die mensen op de achtergrond stimuleert tot een waardevolle bijdrage. In zijn werkzame leven is hij onder andere jeugdwerker geweest en dat is terug te zien in zijn keuze voor zijn vrijwillige activiteiten. Zo stelden zijn vrouw en hij hun huis open voor een jongen in afwachting van een opvangmogelijkheid. Nu na bijna 40 jaar vangen zij de inmiddels volwassen man nog maandelijks op. Vanuit zijn vakbekwaamheid op bouwtechnisch gebied heeft hij bij de Scoutingverenigingen in Ermelo en Baarn en bij kerkcentrum Open Haven in Zeewolde een grote bijdrage geleverd bij diverse renovaties. Bij de Scouting in Ermelo vervulde hij daarnaast de rol van penningmeester, was hij actief als coördinator, lid van de klusgroep en regelmatig waarnemend voorzitter. Voor het onderhoud en de vernieuwing van de Open Haven speelt de heer Stolk nog steeds een belangrijke rol.

Mevrouw Terpstra is sinds lange tijd actief als vrijwilliger. Bij de Zonnebloem, afdeling Zeewolde, is zij een zeer gewaardeerde en betrokken vrijwilliger die zich met enthousiasme inzet voor haar medemens. Zij ondersteunt bij allerlei activiteiten en is in haar rol als bestuurslid belast met de coördinatie van het bezoekwerk. Ze onderhoudt contact met de gasten, gaat op huisbezoek en stuurt kaartjes bij lief en leed. Zij is één van de topverkopers tijdens de jaarlijkse lotenverkoop! Daarnaast is zij vrijwilliger voor de gezamenlijke kerken van Zeewolde bij het ‘brood delen’. Zij ondersteunt bij toerbeurt bij het uitdelen van brood aan mensen met een minimaal inkomen. Ook bezorgt zij op enkele adressen in het dorp het brood thuis. In de periode voor de Zonnebloem was mevrouw Terpstra onder andere vrijwilliger voor hulporganisatie Humanitas Zeewolde. Zij zette zich in voor het project HomeStart, waarbij zij gezinnen met opgroeiende kinderen ondersteunde bij opvoedingsproblemen en het koken van maaltijden.

Al ruim zestig jaar is de heer De Zoete actief als vrijwilliger, waaronder ruim dertig jaar voor de ouderen in Zeewolde. Zo is hij vanaf de nieuwbouw van het seniorencomplex aan de Sterrekruid aanspreekpunt voor beheer en onderhoud. Hij helpt bewoners met allerlei kleine problemen en klusjes en zet zich in voor verduurzaming. Daarnaast is hij voorzitter van de Vereniging van Eigenaars Sterrekruid. Als penningmeester is hij jarenlang verbonden geweest aan de ouderenbond PCOB in Zeewolde. Op dit moment is hij hier nog steeds actief als lid van de activiteitencommissie, als redacteur van het verenigingsblad en als beheerder van de website. Organiseren en het doen van vrijwilligerswerk is iets dat de heer de Zoete zijn hele leven heeft gedaan. In het verleden was hij voorzitter van het Stichts Mannenkoor en bestuurslid en vrijwilliger van de plaatselijke Imkervereniging. Samen met zijn echtgenote keurde hij campings voor de Campingwijzer, promootte, organiseerde en begeleidde hij voor de RCN diverse kampeerreizen. De heer de Zoete heeft visie en gaat voor vernieuwing, zodat verenigingen vooruitkomen en duurzaam kunnen voortbestaan.

Mevrouw De Zoete is al bijna vijftig jaar met veel enthousiasme actief als vrijwilliger in het ouderenwerk en in het kerkelijk leven. In haar vorige woonplaats was zij actief als bestuurslid van de Christelijke Ouderenbond en in de kerk als diaken. Zij was gastvrouw bij activiteiten en bijeenkomsten voor zelfstandig wonende ouderen. Mevrouw De Zoete heeft een brede maatschappelijke interesse voor de medemens die het moeilijk heeft en staat daar altijd voor klaar. Zij probeert mensen te verbinden en hen te betrekken om eenzaamheid te verdrijven. Samen met haar echtgenoot keurde zij campings voor de Campingwijzer en promootte, organiseerde en begeleidde zij voor de RCN diverse kampeerreizen. Al jaren zet zij zich in voor de ouderen in Zeewolde. Voor de ouderenbond PCOB, afdeling Zeewolde, organiseert zij activiteiten en bezoekt zij ouderen die eenzaam zijn of het moeilijk hebben. Als vrijwilliger van de Vereniging van Eigenaars Sterrekruid Zeewolde ondersteunt zij zieke en eenzame bewoners. Ook staat zij haar echtgenoot bij in zijn functie als voorzitter van de vereniging.