ZEEWOLDE - De gemeente heeft een (concept) beleidsnota Cultuur 2021-2024 opgesteld. In de Cultuurnota staan de doelen en ambities voor de periode 2021-2024. In de nota is ook een uitvoeringsagenda opgenomen. De uitvoeringsagenda bestaat uit 35 projecten waar de gemeente in de beleidsperiode 2021-2024 samen met (culturele)partners aan gaat werken. De nieuwe nota moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad. De nota ligt nu ter inzage en iedereen kan reageren.

Reageren op de concept Cultuurnota:

  • De Cultuurnota ligt van vrijdag 25 september tot vrijdag 6 november digitaal ter inzage.
  • U kunt tot 6 november reageren op de nota.
  • De officiële tekst van de bekendmaking en de nota vindt u op www.overheid.nl. In de tekst van de bekendmaking staat hoe u kunt reageren.
  • Wilt u uw reactie telefonisch geven? U kunt bellen met het Publiekscentrum (036 5229522) en vragen naar mevrouw J. de Veer.