ZEEWOLDE - Maandag 31 januari is tijdens een persmoment het toekomstplan voor de Meermin gepresenteerd. Het gebouw van de Meermin aan het Kerkplein is verouderd en past niet meer bij de wensen van deze tijd. Er is daarom een draagvlakonderzoek gehouden en er zijn gesprekken met maatschappelijke organisaties en gebruikers van de Meermin gevoerd over het belang en de waarde van de Meermin. Bij het opstellen van het toekomstplan is ook de Welzijnsvisie die in 2020 is vastgesteld door de raad meegenomen.


Uit het onderzoek en de gesprekken blijkt dat De Meermin gezien wordt als gebouw met een belangrijke functie voor de gemeenschap. De locatie wordt als positief ervaren. Er is behoefte aan een breder aanbod op het gebied van leren, creativiteit, talentontplooiing, vrije tijd en ontspanning en mogelijkheden voor activiteiten.

De nieuwe Meermin

Het toekomstbeeld voor de Meermin is een duurzaam, transparant en multifunctioneel gebouw waar het levendig is en bruist van activiteiten. Een toegankelijke centrale plek, waar iedereen welkom is, waar vragen gesteld kunnen worden, mensen graag binnengaan, geïnspireerd raken en een werkplek is voor het team welzijn en partners.

Planning

Het college heeft op 25 januari ingestemd met het voorstel voor renovatie en verbouw van de Meermin. Voor verbouw en renovatie is een budget van € 5.12800,- nodig. Per jaar is een investering van €234.000,- nodig.

  • Het voorstel wordt op 3 februari besproken tijdens een raadsinformatie avond.
  • Op 10 februari wordt het voorstel besproken in de commissievergadering.
  • Daarna komt het voorstel op de raadsagenda van 24 februari 2022.
  • Als de gemeenteraad instemt met het voorstel kunnen o.a. een projectplan en een huisvestingsplan voor de renovatie gemaakt worden.