ZEEWOLDE - Op 30 september 2021 heeft de raad de nieuwe verordening (verordening Bedrijven Investeringszone Centrum Zeewolde 2022) vastgesteld die het mogelijk maakt om voor de eerstvolgende 5 jaren (weer) een Bedrijven Investeringszone (BIZ) Centrum in te stellen. Voordat deze verordening in werking kan treden moest er eerst aangetoond worden dat er bij de centrumondernemers voldoende draagvlak voor de nieuwe BIZ-regeling is.

Uitslag draagvlakonderzoek

In de periode tussen 4 en 26 oktober is de draagvlakmeting gehouden. Van de 120 stemgerechtigde centrum ondernemers hebben er 87 (72,5%) gereageerd. Hiervan was 82% voor de nieuwe BIZ. De groep voorstemmers vertegenwoordigen bovendien een hogere gezamenlijke WOZ-waarde dan de tegenstemmers.

Met dit resultaat is gebleken dat de nieuwe verordening over voldoende draagvlak beschikt. Daarmee is een vervolg van de BIZ-regeling voor het centrum een feit.