ZEEWOLDE - Op zaterdag 3 augustus tussen 11.00 en 15.00 uur kunt u komen kijken naar een archeologische opgraving in Zeewolde. Deze opgraving maakt deel uit van het programma van de Veldschool Scheepsarcheologie Flevoland.

Opleidingsprogramma

Tot en met 9 augustus organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in samenwerking met Museum Batavialand de Veldschool Scheepsarcheologie Flevoland. Studenten en vrijwilligers doen in dit opleidingsprogramma onderzoek en kunnen ervaring opdoen in de scheepsarcheologie. Verder werken ze mee aan de reconstructie van waterschip ZM22, waar in Museum Batavialand aan gewerkt wordt.

Over het schip

In 2022 en 2023 is het achterste deel van het schip opgegraven in de voormalige Zuiderzee, waar nu Zeewolde ligt. Het wrak is van oorsprong een waterschip, een vissersschip met een speciaal gedeelte met water om vis levend in te vervoeren. Het lijkt erop dat het om een vrij compleet schip gaat. Meer informatie vindt u op de website van Martieme Stepping Stones (MaSS).

3 augustus open dag

Zaterdag 3 augustus van 11.00 – 15.00 uur is er gelegenheid te komen kijken naar de opgraving in Zeewolde. De wraklocatie ligt in het Hulkensteinse Bos (Kruising Slingerweg – Schillinkweg). Meer informatie vindt u op de eventpagina in de agenda op onze website.