FLEVOLAND - Bloeiende bosranden: ze gaan de komende jaren steeds meer opvallen. In de afgelopen 5 jaar heeft Staatsbosbeheer op zo’n 200 locaties in de Flevolandse bossen de harde grens tussen bos en landbouwgrond natuurlijker en meer geleidelijk gemaakt. Dit werk is nu afgerond. Op eigen grond zijn bosranden aangeplant met bloeiende – en vrucht dragende struiksoorten. Deze bosranden verhogen de ecologische waarde van de omgeving en vormen leefgebied voor plaag bestrijdende en bestuivende vogel- en insectensoorten, waarvan de omliggende landbouwgronden mee profiteren. Met dank aan Europa.


Inheemse soorten

Er is voor inheemse boom- en struiksoorten gekozen om de biodiversiteit te bevorderen. Afhankelijk van de locatie zijn kardinaalsmuts, lijsterbes, Gelderse roos, krent, sleedoorn, veldesdoorn, meidoorn, liguster, hazelaar, vlier, rode kornoelje, hondsroos, egelantier, zwarte bes, aalbes, dauwbraam, grauwe wilg, geoorde wilg, katwilg, wegedoorn, zoete kers, gewone vogelkers en tamme kastanje toegepast.

Samenwerking

De nieuwe beplanting is mede mogelijk gemaakt door een POP3 subsidie waarvan de ene helft door de EU en de andere helft door de provincie is bijgedragen. Gedeputeerde Harold Hofstra: “Door de goede samenwerking tussen de provincie en Staatsbosbeheer zorgen we er samen voor dat het unieke landschap op het Flevolandse platteland wordt versterkt, de biodiversiteit wordt bevorderd én de natuur toekomstbestendig wordt.” Wout Neutel, provinciehoofd van Staatsbosbeheer: ”Deze investering in biodiversiteit en landschap past prima in ‘Rijk Voorland’, de visie op de groene toekomst van Flevoland die Staatsbosbeheer samen met Natuurmonumenten en Het Flevo-landschap heeft gemaakt. Daarin pleiten we onder andere voor geleidelijke overgangen tussen landbouw- en natuurgebied.”

Werk met werk

Het project is begonnen met de buitenste bosranden waar bomen zijn aangetast door essentaksterfte. Met het verwijderen van de es en de omvorming naar een mix van verschillende boomsoorten zijn de bosranden meteen meegenomen, zo is ‘werk met werk’ gemaakt, en is een strook langs de perceelgrens van zo’n 20 meter diep met verschillende struiksoorten beplant. Daarnaast zijn ook randen van bos met andere boomsoorten van een meer natuurlijke bosrand voorzien, op locaties waar dit de ecologische waarde verhoogt. Dit alles is uitgevoerd in vrijwel alle bossen van Staatsbosbeheer in Flevoland.

Groene vingers in landbouwgebied

Naast het ontwikkelen van deze leefgebieden op eigen terrein heeft Staatsbosbeheer ook de samenwerking met agrarische bedrijven opgezocht voor het verbeteren van de biodiversiteit, door ook op hun grond te helpen bij het ontwikkelen van natuur in het kader van natuur inclusieve landbouw, onder andere Met groene vingers’ en geleidelijke overgangen van bos naar het landelijk gebied. Het biodynamische akkerbouwbedrijf De Westerade van Sijbrand Westra is zo’n bedrijf. Een aantal kavels van De Westerade grenzen aan het bosgebied Reve Abbert van Staatsbosbeheer. Om de overgang van bos naar landbouwgrond meer natuurlijk te maken en de ecologische waarde van de bosrand en de aangrenzende landbouwgrond te vergroten zag Westra kansen om de rand van zijn kavels, waar deze grenzen aan het bos, in te planten met bomen en struiken. Lees meer over deze bijzondere samenwerking in het boswachtersblog.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de landschapsprojecten van Staatbosbeheer? Ga dan naar hun website. Meer informatie over het Plattelandontwikkelingsprogramma (POP3) vindt u op de pagina POP3 op de website van de provincie.