ZEEWOLDE - De gemeente Zeewolde organiseert op donderdag 16 november weer een motiemarkt. In Lelystad is dit jaar al voor de 7e keer een motiemarkt gehouden en ook in andere plaatsen worden motiemarkten georganiseerd. Zo werd in Hengelo vorig jaar voor de 4e keer de markt ingezet in het contact met de burgers. De gemeente heeft aangegeven dat het hoofddoel van een motiemarkt is om de kloof tussen burger en het stadhuis te verkleinen. En het gaat daar niet per sé om het indienen van een motie.

Motiemarkt Zeewolde 16 november


In de gemeente Zeewolde is de 1e motiemarkt georganiseerd in oktober 2021. De komende motiemarkt is de 2e motiemarkt, daar de gemeenteraad van Zeewolde de markt elke 2 jaar wil organiseren.

Tijdens de motiemarkt krijgen inwoners van Zeewolde de mogelijkheid ideeën te presenteren aan de leden van de gemeenteraad om de gemeente mooier, leuker of veiliger te maken. Het beschikbare budget voor de ideeën van de motiemarkt is dit jaar 45.000 euro.

De motiemarkt Zeewolde wordt op donderdag 16 november in RSG De Levant gehouden en begint om 19.00 uur. De site van de gemeente heeft aangegeven dat de ideeën reeds op 1 oktober ingeleverd moesten worden.

Natuurlijk kan iedereen komen kijken hoe het er aan toegaat op een motiemarkt. De bedoeling is dat de inwoners hun ideeën presenteren aan de raadsleden op zo'n manier dat de leden van de raad het idee mee willen nemen naar de vergadering van de raad. Op het moment dat de raadsleden enthousiast zijn over een idee, kan het omgezet worden in een motie. Ook de jeugdraad en de jongerenraad zullen beide een idee presenteren.

De ideeën die omgezet zijn in moties zullen besproken worden tijdens de oordeelsvormende avond, die gehouden wordt op 15 februari 2024. Daarna volgt nog de raadsvergadering van 29 februari 2024 waar een besluit genomen wordt over de uitvoering van de moties.

In de voorbereiding van de motiemarkt heeft de gemeente de voorwaarden vastgesteld voor een idee. Hierbij ging het erom dat een ingediend idee bedoeld was om Zeewolde mooier, leuker of veiliger te maken; het idee mag maximaal 10.000 euro kosten; het idee heeft een eenmalig karakter, met weinig tot geen structurele kosten; het idee heeft geen commerciële doelstelling.

Terugblik op motiemarkt 2021

De motiemarkt 2021 werd georganiseerd door de gemeenteraad op dinsdag 5 oktober 2021. Tijdens de markt zijn 9 ideeën gepresenteerd aan de gemeenteraadsleden. De indieners van de ideeën hebben de raadsleden enthousiast kunnen maken voor 5 ideeën die omgezet zijn in een motie. Tijdens de vergadering van de raad van 24 februari zijn deze 5 moties besproken.


De site van de gemeente Zeewolde geeft aan dat de gemeente 2 ideeën gaat uitwerken, namelijk 1. een graffitiwedstrijd en graffitiplekken voor jongeren en 2. strandvoorzieningen bij 2 stranden. Daarnaast wil de raad de mogelijkheid bekijken van een hondenspeelweide op een stukje van de Kwetterwei; uitzoeken of verenigingen een betere, vaste plaats in het dorp kunnen krijgen. Tenslotte een pumptrackbaan in de Polderwijk. Dit is een kostbaar onderwerp, waarvoor de raad een bedrag beschikbaar wil stellen, als er ook geld wordt ingezameld middels subsidies en crowdfunding. Een groep bewoners van de Polderwijk zou hiermee aan de slag gaan.