ZEEWOLDE - Succesvolle samenwerking: Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Politie, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) en Openbaar Ministerie ontmantelen onveilige situatie aan de Gaffel in Zeewolde.

Na een inval in een bedrijfspand in Zeewolde is een last onder dwangsom (LOD) opgelegd aan een ondernemer. In zijn bedrijfspand stonden gasflessen buiten een brandveilige opslag en zijn materialen aangetroffen voor het vullen van gasflessen met lachgas. De inval vond 1 juli plaats, door gezamenlijk optreden van de Politie van de Landelijke Eenheid samen met de Regionale Eenheid van Flevoland, de OFGV en de ILT, bij een bedrijfspand aan de Gaffel.

Bij de inval werden circa 2.900 gasflessen met lachgas aangetroffen. Een deel van deze gasflessen werd direct gecontroleerd op kwaliteit. Ook bleek het grootste deel van de gasflessen buiten een brandveilige opslag te staan. Daarnaast werd materiaal aangetroffen voor het vullen van gasflessen, zoals: vulslangen, weegschalen en andere hulpmiddelen. Uit de zeer hoge concentratie lachgas die in de loods aanwezig was, kon worden vastgesteld dat de materialen kort daarvoor waren gebruikt. Hiermee zijn voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat sprake is van een onverantwoorde en illegale manier van bedrijfsvoering. Dit is een overtreding van de milieuvoorschriften met hoge prioriteit.

Situatie aan de Gaffel beëindigd
De Omgevingsdienst (OFGV) is gevraagd om een einde te maken aan de gevaarlijke situatie in het bedrijfspand. In overleg is een groot gedeelte van de aangetroffen gasflessen en materialen overgebracht naar andere, brandveilige locaties. Omdat deze locaties in de provincie Noord-Brabant liggen, is ook de Omgevingsdienst Brabant Noord geïnformeerd, zij zetten het toezicht in hun regio voort. Voor diverse overtredingen van het ADR (Europese overeenkomst vervoer gevaarlijke stoffen) trof de ondernemer ter plaatste maatregelen. De politie en de Inspectie maken gezamenlijk een proces-verbaal op.

Om te voorkomen dat de situatie zich op deze locatie herhaalt, legt de OFGV de ondernemer een last onder dwangsom op. Door de efficiënte en succesvolle samenwerking kunnen alle samenwerkende partijen terug kijken op een mooi resultaat, gezamenlijk is bijgedragen aan een veiligere leefomgeving.

Het onderzoek van de Dienst Infra, Afdeling Transport- en MilieuCriminaliteit (TMC) van de Landelijke Eenheid loopt nog, evenals het onderzoek naar andere locaties met lachgas bedrijven