FLEVOLAND - In 2021 werd in Flevoland ruim 4 terrawattuur (TWh) aan duurzame energie opgewekt. Dat is 0,9% meer dan het jaar ervoor. Maar het verbruik van energie nam ook toe in 2021 in vergelijking met 2020. Er werd 2% meer verbruikt. Daardoor werd er ook meer CO2 uitgestoten (+1,4%). Ruim 40% van het totale energieverbruik in Flevoland wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind. Door de coronacrisis zijn de afgelopen jaren anders geweest dan anders. Dit zien we onder andere terug in het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Ondanks stijgingen in 2021 zien we het energieverbruik en de CO2-uitstoot over langere termijn dalen. Dit alles staat in de nieuwe Voortgangsrapportage Duurzame Energie 2023, die dit jaar voor het eerst volledig digitaal beschikbaar is via Feitelijk Flevoland.

Bijdrage Regionale Energie Strategie (RES)

Flevoland is koploper in Nederland als het gaat om hernieuwbare elektriciteitsopwek: In 2022 is in Flevoland 4,03 TWh elektriciteit opgewekt uit zonneparken en windprojecten. Daarmee heeft Flevoland 69% van haar RES-bod (5,81TWh) behaald. In 2030 moet het doel volledig bereikt zijn.

Over de rapportage


De Voortgangsrapportage Duurzame Energie 2023 is opgezet om als digitaal rapport te lezen en is geschikt voor smartphone, tablet en computer. Grafieken in de rapportage zijn interactief. De ontwikkelingen worden gepresenteerd op het niveau van de provincie Flevoland. In een aantal gevallen is er ook informatie beschikbaar voor gemeenten, andere provincies of Nederland als geheel. Deze data kunnen geraadpleegd worden in de databank. In de databank is het ook mogelijk om zelf aan de slag te gaan met tabellen, kaarten en grafieken. Deze kunnen worden samengesteld, gedeeld of bewaard.

De cijfers uit de rapportage gaan over het jaar 2021. Dit is omdat er nu pas volledige gegevens beschikbaar zijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Klimaatmonitor.