FLEVOLAND - Via de subsidies Impulsregeling Klassieke Muziek en Professionele podiumkunsten hebben in totaal elf muzikale organisaties uit Flevoland subsidie gekregen. Gedeputeerde Sjaak Simonse licht toe: “Met deze subsidieregelingen leveren wij een extra bijdrage aan de culturele sector. De gehonoreerde projecten zijn verfrissend en hebben aandacht voor de Flevolandse identiteit. Met de gehonoreerde projecten is er sprake van aanbod in vrijwel alle Flevolandse gemeenten”.

Impulsregeling Klassieke Muziek

Via de subsidieregeling Klassieke Muziek wordt het aanbod en de kwaliteit van klassieke muziek in Flevoland versterkt. In totaal hebben zes organisaties een aanvraag gedaan. Hiervan zijn er drie toegekend. De toegekende projecten zijn geselecteerd op basis van kwaliteit, cultureel ondernemerschap, professionaliteit, samenwerking en spreiding door Flevoland.

Het gaat om projecten van Museum Schokland, Stichting Organisatie Oude Muziek en Stichting Apollo. Museum Schokland zet de muzikale samenwerking met het ensemble Black Pencil voort, Stichting Organisatie Oude Muziek gaat aan de slag met het project ‘Nieuw Land Oude Muziek’ en Stichting Apollo gaat de Braziliaanse volksopera vertalen naar het Urker Dialect. In het najaar van 2025 wordt de regeling opnieuw opengesteld voor aanvragen over 2026-2027.

Professionele Podiumkunst

De subsidieregeling Professionele Podiumkunst stimuleert het professionele podiumkunstaanbod binnen Flevoland. De in totaal twaalf ingediende aanvragen werden beoordeeld op artistiek kwaliteit, ondernemerschap en professionaliteit, uitstraling en spreiding door Flevoland. Van de acht toegekende aanvragen werden er vier geheel toegekend en vier gedeeltelijk. De projecten lopen erg uiteen: van een poëziefestival tot jeugdtheater.

Meer lezen over cultuur in de provincie? Ga naar de webpagina Cultuur en Erfgoed.