FLEVOLAND - Het provinciebestuur van Flevoland wil dit decennium 600 miljoen euro investeren in het Programma Mobiliteit en Ruimte. Als innovatieve provincie investeert Flevoland slim in schoon vervoer en een solide vervoersnetwerk, dat veilig en duurzaam is. De meest in het oog springende uitgaven zijn die voor maatregelen om het fietsen te stimuleren, risicogestuurde verkeersveiligheid te intensiveren en Smart Mobility uit te breiden.


Innovatief en duurzaam

Het vaststellen van het Programma Mobiliteit en Ruimte (PMR) is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de mobiliteitsambities van de provincie Flevoland. Dedeputeerde Jan de Reus is blij met de vaststelling. “Het PMR biedt concrete houvast en is tegelijkertijd flexibel opgezet om mee te bewegen met de ontwikkelingen in onze mooie provincie; de maatschappelijke vraag staat centraal.” aldus De Reus. “De provincie Flevoland wil dat reizigers snel, betrouwbaar en veilig kunnen reizen en kunnen kiezen tussen vervoermiddelen. Daarbij passen we nieuwe techniek, data, diensten, kennis en mogelijkheden voor gedragsbeïnvloeding toe, met als doel bestaande infrastructuur beter te benutten als slimme mobiliteit ofwel Smart Mobility. We werken aan verbetering van onderlinge verbinding tussen de verschillende netwerken voor optimale keuzemogelijkheden voor reizigers en vervoerders.”

Mobiliteitstransitie

Nederland heeft altijd ver vooruit gedacht als het gaat om infrastructuur. Snelwegen, openbaar vervoer en fietsenstallingen raakten echter al snel vol. Ook nieuwe wet- en regelgeving, veranderingen in beleid en ontwikkeling van technologie spelen een grote rol. Provincie Flevoland vormt door haar centrale ligging een belangrijke schakel in de verbindingen naar alle windstreken van Nederland. Vernieuwing vindt plaats in proeftuinen voor woningbouw en economie. Het is in Flevoland goed wonen, werken en leven in een gezonde en bereikbare regio door betaalbaar (openbaar) vervoer, een schone vervoerswijze naar wens en reisgemak. Met het PMR worden mogelijkheden gecreëerd om Flevoland in de toekomst mobiel te houden. De mobiliteitstransitie naar schoon vervoer én de Flevolandse innovatiekracht helpen bij dit alles. Slimme oplossingen bieden extra reisgemak.

Voorbeelden van vernieuwingen

Een mooi voorbeeld is het werk van de provincie Flevoland voor de aanleg van circa 80 kilometer lengte aan nieuwe fietspaden, het oplossen van 40 fietsknelpunten en de realisatie van 4 hoogwaardige fietsroutes waaronder de snelfietsroute Almere - Lelystad. Een ander voorbeeld is de toepassing van mobiliteitsdata voor reisgemak en het vergroten van verkeersveiligheid, zoals apps met actuele reisinformatie en mogelijkheden voor slimme, schone alternatieven. Verder werkt de provincie samen met bedrijven binnen en buiten de regio aan een kenniscluster rond mobiliteitsinnovaties. In Flevoland staat straks een Internationaal Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum. Innovaties in mobiliteit en infrastructuur worden binnen nieuwe woongebieden getest en meteen toegepast.