ZEEWOLDE -

Vrijdag 26 augustus openden meer dan 200 boeren en omwonenden Windpark Zeewolde. Het windpark van 83 windturbines is volledig eigendom van de directe omgeving. Met 320 MW opgesteld vermogen, produceert het windpark duurzame elektriciteit voor omgerekend zo’n 300.000 huishoudens. Ruim tweehonderd huishoudens in het projectgebied van 300 km2 hebben samen het initiatief genomen en investeerden in de ontwikkeling en realisering van het windpark.

Minder turbines voor meer energie

De beleidsmatige bouwstenen voor dit windpark werden al in 2008 gelegd werden. Toen al was het idee om windenergie in Flevoland her te structureren om meer energie met minder turbines op te wekken en windparken te plaatsen in lijnen die het open karakter van het landschap versterken. Door samenwerking met het gebied, werkgroepen en overheden kwamen er werkbare afspraken. Het daaruit resulterende Regioplan Wind in 2016 was een belangrijke mijlsteen. Windpark Zeewolde is de eerste van de vier grote windparken die voortkomen uit dit proces.

Belangrijke mijlpaal

En het is niet zomaar een windpark. ‘Als provincie zijn we trots op de opening van Windpark Zeewolde omdat we als Flevoland daarmee een belangrijke stap zetten richting een duurzame toekomst. Daarbij speelt ook de saneringsopgave een belangrijke rol. In het gebied staan 220 kleinere windturbines, die worden uiterlijk eind 2026 gesaneerd. We wekken straks met minder windmolens meer energie op', aldus gedeputeerde Jop Fackeldey.

Over Windpark Zeewolde B.V.

Windpark Zeewolde B.V. is een gebiedsinitiatief van meer dan 200 boeren, bewoners en moleneigenaren in het buitengebied van Zeewolde. In dit gebied van meer dan 300 vierkante kilometer is meer dan 90% van de boeren, bewoners en moleneigenaren al aandeelhouder. Samen vormen zij een boeren-/burgerwindcoöperatie: Windpark Zeewolde. Met 320 MW is het het grootste windproject op land in Nederland. Windpark Zeewolde bestaat uit 83 grote moderne windturbines. Deze vervangen de ongeveer 220 verspreid staande turbines en wekken samen bijna drie keer meer energie op dan de huidige turbines.