ZEEWOLDE - Maandag 21 juni 2021 werd de eerste windturbine van Windpark Zeewolde feestelijk in gebruik genomen door gedeputeerde Fackeldey, wethouder De Jonge van Zeewolde en de initiatiefnemers van het windpark. De bouw van het park loopt volgens planning en de overige 82 turbines zullen de komende maanden volgen. Vanaf het najaar van 2022 draait het windpark op vol vermogen.


Meer met minder
De 83 windturbines vervangen de meer dan 200 huidige windturbines die verspreid staan over het gebied. Deze molens wekken uiteindelijk 2,5 keer meer stroom op dan de oude molens. Gedeputeerde Jop Fackeldey: “Dankzij het Regioplan Windenergie hebben we straks veel meer schone stroom met veel minder molens. En omdat de molens ook langs kanalen, wegen en andere lijnen in het landschap worden geplaatst wordt het mooie Flevolandse landschap ook nog eens rustiger en opener. De eerste nieuwe molen draait nu, er gaan de komende jaren nog heel wat nieuwe molens volgen!”

Regioplan
Het Regioplan Windenergie is een samenwerking tussen de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde en de provincie Flevoland. Dankzij het Regioplan wordt meer energie opgewekt met minder molens. De molens worden ook anders in het landschap gezet. En alle omwonenden en de inwoners van de drie gemeenten krijgen de mogelijkheid om mee te doen in de windparken. Zo draagt windenergie bij aan een beter, mooier en schoner Flevoland.